Home


Poštovani Pacijenti,

Vrlo mi je žao što je ordinacija Boston Dental Care prestala sa radom zaključno sa 31/12/2013. godine.
Razlog za prestanak rada je vrlo nepovoljna ekonomska situacija u zemlji kao i u susjednim zemljama, nedostatak 
razumijevanja vlasti i regulatornih agencija za zdravstvene ustanove legalizirane od strane istih, te nelojalna konkurencija stomatologa koji rade na crno u primitivnim i nehigijenskim uslovima.
Nažalost, država nije poduzela ništa da sankcioniše takvu vrstu rada a u isto vrijeme je nametnula takve financijske i organizacione takse koji se ne nalaze nigdje u svijetu. 
Uzimajuci u obzir sve gore navedeno primorani smo bili da zatvorimo ordinaciju i napustimo ove krajeve na neko vrijeme dok se klima za legitiman posao ne popravi...

S poštovanjem,

Dr Nebojša Todorović
Doktor Stomatolog
P.S. Email contact@bostondentalcare.org je dobar način da me kontaktirate u koliko imate neka pitanja.